Legale info's

Vooraf

Gebruik maken van de HARTMANN app (Incontinence solution) houdt in dat de gebruiker de wettelijke context rond deze site eerbiedigt. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context. Indien nodig kan ze, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

Verantwoordelijkheid

Deze app werd ontwikkeld door de N.V. Paul HARTMANN S.A. waarvan u de gegevens hieronder vindt :

N.V. Paul HARTMANN S.A.
Paul HARTMANNlaan, 1
B-1480 SINT-RENELDE
Tel : 02/391 48 00
Fax : 02/391 44 45
E-mail : info@hartmann.be
Gedelegeerd Bestuurder - Algemeen Directeur: Jean-Marc MAHIEU
BTW : BE 414 346 782
HR Nivelles : 45340

Persoonlijke levenssfeer

De behandeling van de persoonlijke gegevens van deze app is onderworpen aan de Belgische wetgeving (Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de behandeling van persoonlijke gegevens , gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen aangaande de behandeling van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens).

Wenst u echter in de toekomst geen e-mails meer van ons bedrijf te ontvangen, dan kan u uw abonnement, door middel van de e-mail adres hieronder, opzeggen. Indien u ons uw postadres via de app meedeelt, ontvangt u regelmatig een mailing met informatie over onze toekomstige producten, diensten of evenementen. Wenst u echter geen mailing meer van ons bedrijf te ontvangen, dan kan u uw abonnement, door middel van de e-mail hieronder, opzeggen.

Indien u ons uw telefoonnummer via de website meedeelt, ontvangt u een telefoontje van ons met alle informatie over onze toekomstige producten, diensten of evenementen. Wenst u echter geen mailing meer van ons bedrijf te ontvangen, dan kan u eveneens uw abonnement, door middel van de e-mail adres hieronder, opzeggen.

Overeenkomstig de wet, beschikt u over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die u betreffen. Op uw verzoek heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens te kennen en eventuele onjuistheden te verbeteren. Wenst u dit recht toe te passen, contacteer ons per e-mail : info@hartmann.be

Copyright

Alle rechten betreffende teksten, illustraties, audiovisuele bestanden en alle andere rechten met publicatiedoeleinden zijn exclusief voorbehouden aan de firma N.V. Paul HARTMANN S.A.. Elke herdruk, herwerking, kopie, verspreiding of een totaal of gedeeltelijk memoriseren door middel van informatica software, zonder schriftelijke toestemming van de N.V. Paul HARTMANN S.A., is ongeoorloofd.

Disclaimer

Deze app werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een uitsluitend informatieve en evoluerende website die aan het publiek aangeboden wordt. De N.V. PAUL HARTMANN S.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van de site, of in het algemeen door eender welk gebruik van deze app.