Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid inzake gegevensbescherming

HARTMANN vindt het belangrijk om de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Daarom beheert HARTMANN (“HARTMANN“ verwijst naar Paul Hartmann AG en al zijn rechtstreekse en onrechtstreekse dochtermaatschappijen) deze website en haar pagina's (hierna de “website” te noemen) in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Hierna verstrekken we informatie over het soort gegevens die we op de website verzamelen, de doelstellingen waarvoor we dergelijke gegevens gebruiken en, indien van toepassing, de partijen waarmee we dergelijke gegevens delen.

Verzamelde gegevens en het doel van de verwerking

Wij gebruiken cookies op de website. U vindt nadere informatie hierover in ons Cookiebeleid. Dit beleid vertelt u ook hoe u het gebruik van cookies en het gebruik van gegevens die door cookies in geanonimiseerde of gepseudonomiseerde gebruikersprofielen verzameld worden, kunt blokkeren.

Doel van de verwerking

Wij kunnen gegevens gebruiken voor de volgende doelen:

Gegevensverwerking op grond van wettelijke bepalingen:

 • uitvoeren van onze Algemene Voorwaarden;
 • beheren en besturen van onze onderneming;
 • beschermen tegen frauduleuze transacties of deze onderzoeken.

Gegevensverwerking op grond van contractuele doeleinden:

 • verwerken van betalingenvoor aankopen en andere diensten;
 • verwerken van uw sollicitatie.
Gegevensverwerking op grond van uw toestemming:
 • opnemen van contact in welke vorm dan ook;
 • toesturen van monsters, premies, producten en informatie;
 • aanmelden voor prijsvragen, programma’s of aanbiedingen op uw verzoek;
 • leveren van andere diensten die wij u aanbieden;
 • indien wettelijk toegestaan: leveren van gebruikersspecifieke, niet aangevraagde offertes en informatie over de producten en services van HARTMANN;
 • enquêtes op onze websites;
 • ontwikkelen en aanbieden van reclame die is aangepast aan uw interesses.
Gegevensverwerking op grond van ons gerechtvaardigde belang:
 • vaststellen van de effectiviteit van onze reclame;
 • ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • analyseren van het gebruik van onze producten, diensten en websites;
 • inzicht in hoe u op onze website bent gekomen.

Wij verwerken uw contact-, zakelijke en businessrelevante gegevens op grond van wet- en regelgeving in het kader van onze bestaande of toekomstige zakelijke relatie. Wanneer u gegevens invoert, gaat u er bovendien mee akkoord dat die gegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt voor het betreffende gewettigde doel of voor het door u bepaalde doel. De gegevens die u verstrekt, worden door ons verwerkt en opgeslagen zolang dit nodig is voor het betreffende doel; ze worden gewist nadat het doel is bereikt of de betreffende bewaartermijnen zijn verstreken.

Uw gegevens worden niet voor een ander doel verzameld, verwerkt of gebruikt. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens altijd intrekken. Wij willen u erop wijzen dat u slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van onze diensten wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens.

Beschermen van minderjarigen

Normaal gesproken versturen kinderen en jongeren onder 18 jaar geen persoonsgegevens aan HARTMANN wanneer ze geen toestemming van hun ouders of verzorgers hebben. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen op. Bovendien garanderen wij dat wij niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen verzamelen, op welke manier dan ook gebruiken of onbevoegd aan derden verstrekken.

Doorgeven van gegevens

Wanneer u toestemming heeft gegeven of wij anderszins wettelijk bevoegd zijn, geven wij uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doelen eventueel door aan dochterondernemingen van HARTMANN.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden (dus buiten de HARTMANN-groep) doorgegeven tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt niet voor doorgifte aan onze dienstverleners zoals pakketbezorgers of transportbedrijven, wanneer dit nodig is om uw bestelling af te handelen of de goederen te leveren. Onze logistieke dienstverleners ontvangen uw, voor de levering noodzakelijke, gegevens voor eigen gebruik. Wij geven uitsluitend de gegevens door die voor de levering noodzakelijk zijn.

HARTMANN werkt in verband met het beheer van deze website en de via deze website geleverde diensten samen met dienstverleners zoals hostingbedrijven en IT-onderhoudsbedrijven. Wij geven uitsluitend die gegevens door die daadwerkelijk nodig zijn.

Het spreekt vanzelf dat uw gegevens versleuteld worden doorgegeven.

Wij hebben onze partners die bestellingen verwerken, zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn op grond van artikel 28 van de AVG tegenover ons verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens en om onze eigen gegevensbeschermingsnormen in acht te nemen. Onze partners mogen de gegevens van onze klanten met name niet voor reclamedoeleinden aan derden doorgeven of deze zelf voor een commercieel doel gebruiken.

Wanneer uw gegevens noodzakelijkerwijs aan derden doorgegeven moeten worden om de doelen van de gegevensverwerking te realiseren, zorgen wij ervoor dat uw gegevens binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte blijven.

In sommige gevallen kan de ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“derde land“) zitten waar het toepasbare recht niet hetzelfde beschermingsniveau garandeert als in het land waar u woont. In zo’n geval neemt HARTMANN maatregelen om op een andere manier te zorgen voor een passend beschermingsniveau (bijv. door Binding Corporate Rules of EU-modelcontractbepalingen).

Wij geven uw gegevens uitsluitend door in het kader van en met inachtneming van de toepasbare wettelijke bepalingen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en ook niet op een andere manier te gelde maken.

Uw rechten

Wij willen niet alleen een informatief en omvangrijk online-aanbod aan u ter beschikking stellen maar ook uw persoonlijke rechten in acht nemen. U kunt de volgende rechten doen gelden voor uw persoonsgegevens:

 • inzien;
 • wissen;
 • rectificeren;
 • intrekken van uw toestemming;
 • Beperken;
 • overdragen van gegevens;
 • bezwaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt hiervoor mailen naar datenschutz@hartmann.info

Om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden, zijn wij verplicht uw identiteit zorgvuldig te controleren. Wij behouden ons het recht voor u om meer informatie te vragen zodat wij uw schriftelijke vragen kunnen beantwoorden.

Versturen van gegevens via internet

U verstuurt uw gegevens via internet op eigen risico vanwege de bestaande risico’s. Voor alle veiligheid bieden wij onze diensten uitsluitend via een versleuteld kanaal aan.

Gegevens nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, slaan wij uw naam, e-mailadres en informatie op. Wij kunnen dan controleren of het opgegeven e-mailadres van u is en of u akkoord gaat met toezending van de nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen, hebben wij nog uw adres nodig. Uw gegevens worden uitsluitend voor de betreffende nieuwsbrief verwerkt. Ze worden niet voor andere doelen verwerkt. Wanneer uw gegevens aan derden doorgegeven moeten worden om de doelen van de gegevensverwerking te verwezenlijken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens overeenkomstig artikel 28 AVG uitsluitend worden gebruikt voor de doelen waarvoor u toestemming heeft gegeven. Via ons aanmeldingssysteem ontvangt u een registratiemail met bevestigingslink. Op deze manier wordt gecontroleerd of u de betreffende nieuwsbrief ook daadwerkelijk wilt ontvangen (zogenoemde double opt-in-procedure).

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik hiervan voor toezending van de nieuwsbrief altijd intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief.

Social media bookmarks en plug-ins

Om onze webpagina’s aantrekkelijker en gebruikersvriendelijker te maken, gebruiken wij “social bookmarks“ en “social plug-ins“. Wij gebruiken deze overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG om hiermee HARTMANN bekender te maken. Het reclamedoel dat hierachter zit, kan worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in de AVG. De desbetreffende aanbieder is verantwoordelijk voor gebruik in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels.

Wat zijn social media bookmarks en plug-ins?

Met social bookmarks kunt u bij de volgende aanbieders:

 • Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),
 • Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA),
 • YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA),
 • Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA), op onze pagina komen.

Dit betekent dat de social bookmarks (buttons) als link verschijnen. Wanneer u op de button klikt, wordt u naar onze pagina bij de betreffende aanbieder geleid. Uw informatie wordt pas naar de betreffende provider gestuurd wanneer u voor de eerste keer klikt en wordt doorgestuurd. Wanneer u een pagina van onze website oproept die plug-ins bevat, zijn deze nog niet geactiveerd. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u klikt op de button van de aanbieder (bijvoorbeeld Facebook). Dan maakt u verbinding met Facebook en geeft u toestemming voor de verzending van gegevens. Wannneer u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook bijvoorbeeld uw bezoek koppelen aan uw Facebook-account. Wanneer u op de button van Facebook klikt, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen.

U kunt in de informatie over gegevensverwerking van de betreffende aanbieder meer lezen over het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door die aanbieder. Daar vindt u ook informatie over uw rechten en de mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen.

Om te voorkomen dat een aanbieder via onze website gegevens over u verzamelt, moet u uitloggen uit uw gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder voordat u onze website bezoekt.

Contact

HARTMANN zal voldoen aan ieder legitiem verzoek om inlichtingen en uw persoonsgegevens eventueel rectificeren, aanvullen of wissen. Wanneer u zo’n verzoek wilt doen of vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met het HARTMANN-privacyteam of rechtstreeks met onze functionaris voor gegevensbescherming:

PAUL HARTMANN AG Abteilung CFO-DPM / Datenschutzbeauftragter

Paul-Hartmann-Straße 12D - 89522 Heidenheim

dataprotection@hartmann.info

Deze privacyverklaring wordt met enige regelmaat aangepast. De datum van de laatste update vindt u aan het begin van deze verklaring.